Ubezpieczenia

Gwarancje wadialne w praktyce przetargowej. Kto może wnieść gwarancję wadialną w imieniu konsorcjum.

Konsorcja przedsiębiorstw to na polskim rynku często spotykana forma realizowania zleceń w ramach przetargów publicznych. Kwestia wnoszenia gwarancji wadialnych przez konsorcjantów była wielokrotnie przedmiotem sporów sądowych, więc wnosząc wadium w imieniu konsorcjum warto znać swoje prawa oraz obowiązki. Jak w praktyce funkcjonują gwarancje ubezpieczeniowe jako forma wniesienia wadium? Kto wnosi wadium? Kto może wnieść gwarancję …

Gwarancje wadialne w praktyce przetargowej. Kto może wnieść gwarancję wadialną w imieniu konsorcjum. Read More »

Ryzyko można ograniczyć

(artykuł opublikowany w 46 numerze miesięcznika Truck & Business)   Powszechnie wiadomo, że branża transportowa jest branżą podwyższonego ryzyka. Przedsiębiorcy transportowi ponoszą znacząco większe ryzyko związane ze swoją działalnością niż inni przedsiębiorcy. Jednym z najistotniejszych ryzyk w działalności przewozowej jest potencjalna odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę w towarze. Wynika ona z zapisów aktów prawnych regulujących rynek …

Ryzyko można ograniczyć Read More »

Ubezpieczenie na sumy stałe, a ubezpieczenie na pierwsze ryzyko.

Na rynku spotykamy zarówno ubezpieczenia na sumy stałe jak i na pierwsze ryzyko. Istotą ubezpieczenia na sumy stałe jest określenie z góry maksymalnej kwoty odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko określamy maksymalną wartość pojedynczej (pierwszej) szkody. Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko rozsądnie jest stosować tam, gdzie niewielkie jest prawdopodobieństwo utraty całości ubezpieczonego majątku w czasie pierwszej szkody. Dzięki temu można zredukować …

Ubezpieczenie na sumy stałe, a ubezpieczenie na pierwsze ryzyko. Read More »

Rynek Ubezpieczeniowy. Rola brokera

Dlaczego duże przedsiębiorstwa zawierają polisy ubezpieczeniowe za pośrednictwem brokerów? Jak korzysta przedsiębiorstwo na współpracy z brokerem? Jak wygląda rynek brokerski w Polsce? Jak odróżnić profesjonalistę od laika z licencją brokera? To pytania, na które postaram się odpowiedzieć w tym wpisie.   Rola brokera w relacji Klient – Ubezpieczyciel   Rolę brokera ubezpieczeniowego w relacjach Klient …

Rynek Ubezpieczeniowy. Rola brokera Read More »

Jak obniżyć koszt ubezpieczenia floty?

Koszt ubezpieczenia floty pojazdów firmowych jest w niektórych branżach znaczącą pozycją kosztową. Kluczem do minimalizacji kosztu ubezpieczenia floty jest ograniczenie szkodowości. Najpopularniejszym wskaźnikiem pozwalającym ubezpieczycielom określić jakość ryzyka komunikacyjnego jest  współczynnik szkodowości. Jest to iloraz wypłaconych odszkodowań skorygowanych o zawiązane rezerwy (in plus) oraz uzyskane regresy (in minus) i wysokości zapłaconej przez Klienta składki. Szkodowość, obok charakterystyki ilościowej i jakościowej …

Jak obniżyć koszt ubezpieczenia floty? Read More »