Dokumenty wymagane do wystawienia gwarancji w ramach limitu gwarancyjnego.

Poniższy post prezentuje wymagania formalne i dokumentowe ubezpieczycieli, w zależności od rodzaju wystawianej gwarancji. W zamyśle to krótka, dedykowana dla praktyków instrukcja obsługi limitu na gwarancyjne ubezpieczeniowe. Post prezentuje w pigułce jakie dokumenty należy przedstawić, aby wystawić gwarancję w ramach funkcjonującego limitu.

Fakt posiadania limitu na gwarancje ubezpieczeniowe znacznie upraszcza i przyśpiesza proces wystawienia gwarancji. Nie jest wtedy wymagane podpisanie kolejnych weksli lub podpisanie umów zabezpieczenia. Raz złożone weksle lub każde inne zabezpieczenie obowiązuje dla wszystkich gwarancji wystawianych w ramach limitu.

Dokumentacja potrzebna do wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej do konkretnego przetargu lub umowy wykonawczej w ramach posiadanego firmę limitu na gwarancje ubezpieczeniowe różni się w zależności od rodzaju konkretnej gwarancji ubezpieczeniowej. Poniżej skrócona lista wymaganych dokumentów:

 

1. Gwarancje wadialne:

·         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ lub link do SIWZ)

·        Wniosek o wydanie gwarancji (podpisany skan, oryginiał do przesłania pocztą)

 

2Gwarancje należytego wykonania kontraktu (NWK) lub należytego wykonania umowy (NWK + UWiU)

·        Draft umowy z Zamawiającym lub podpisaną umowę

·        Wniosek o wydanie gwarancji ubezpieczeniowej (podpisany skan, oryginiał do przesłania pocztą)

·        Informacja o wyborze oferty (gdy kontrakt uzyskano w ramach przetargu)

·        SIWZ (gdy kontrakt uzyskano w ramach przetargu)

·        Oświadczenie Zamawiającego o realizacji kontraktu (gdy od daty podpisania umowy do daty wystawienia gwarancji minęło ponad 30 dni)

Ważne: Zasadą jest, że gwarancje należytego wykonania kontraktu lub należytego wykonania umowy można wystawić do 30 dni po podpisaniu umowy z zamawiającym. Niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają możliwość wystawienia gwarancji po tym terminie, jednak wtedy obowiązkowo należy dodatkowo dostarczyć Oświadczenie Zamawiającego o przebiegu kontraktu.

 

3. Gwarancje UWiU

·        Bezusterkowy protokół odbioru

·        Umowa z Zamawiającym (podpisana)

·        Wniosek o wydanie gwarancji UWiU

 

4. Monitoring limitu – dokumenty do aktualizacji co 3 miesiące

·        Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US

·        Kwartalne dane finansowe (F01 lub bilans + r-k zysków i strat)

·        Opinie bankowe

 

 

Ważne: Zasadą jest, że w momencie wystawienia gwarancji w ramach limitu Ubezpieczyciel musi posiadać aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenia ZUS i US oraz opinie bankowe.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *